Stapelstenen

‘Door de “bouwstenen” van je leven in evenwicht te houden, ervaar je meer levensplezier.’

Coaching

Wat is Coaching

(Mental) Coachen is het begeleiden van veranderingsprocessen bij personen, zowel in de persoonlijke, zakelijke als in de relationele sfeer. En is niet gebonden aan een bepaalde leeftijd.

Het is je zelf een ‘spiegel’ voorhouden om werkelijk naar jezelf te kijken hoe je in bepaalde situaties handelt en wat je tegen je zelf zegt. Mensen leren beter signalen vanuit het lichaam op te vangen en hun reactie hierop af te stemmen. Daar waar nodig leer je hierbij oude patronen los te laten en te veranderen. Door zelf te veranderen en te groeien, zal je omgeving ook veranderen. Zeer belangrijk is dat hierbij je eigenheid behouden blijft.

Het coachen en begeleiden wordt door mij gegeven op basis van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Bij NLP gaat men ervan uit dat taalgebruik, naar jezelf en anderen, emoties beïnvloedt. Dit betekend onder anderen dat we door minimale veranderingen in taal en gedrag, we ons anders gaan voelen, denken en kijken. Hierdoor gaan we op een andere manier in het leven staan en voelen we ons gelukkiger.

Ieder coachingstraject is uniek en afgestemd op de persoon en/of situatie. Gezien het feit dat een goede ‘klik’ en wederzijds vertrouwen tussen coach en cliënt essentieel is, maak ik gebruik van een kosteloos kennismakingsgesprek (max. 1uur). Wanneer beiden er een goed gevoel bij hebben, kan gestart worden met het coachingstraject. Als eerste stap in het coachingstraject wordt een intakegesprek gehouden om de gewenste doelen, werkwijze, frequentie en tijdsduur vast te stellen.

 

Toepasbaar bij:

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Relatie en communicatie problemen (op het werk en in de privésfeer)
  • Verminderen Werkdruk, Stress en Burn-out
  • Verbeteren van Persoonlijke effectiviteit
  • Verhogen Weerbaarheid en verminderen van angsten (bv. faalangst)

 

“Elke minuut geeft mogelijkheid tot verandering”